ochrana a bezpecnost na kľúč

implementácia bezpečnosti

 • firewally, antivíry, anti-spyware, adware, trójske kone
 • McAfee riešenia
 • detekcia IDS a prevencia IPS narušenia
 • identity a access management
 • RSA security riešenia

Implementácia bezpečnosti

Pomôžeme vám nastaviť a navrhnúť najvhodnejšie riešenie pre vašu LAN alebo WAN sieť podľa vašich finančných možností, tak, aby ste aj za minimálne možné investície dosiahli prijateľnú úroveň zabezpečenia. Keďže konkrétne riešenie zabezpečenia a dohľadu vždy vyžaduje riešenie na kľúč, pristupujeme ku každej implementácii osobitne. Pre viac informácií nás prosím kontaktujte!

Návrh a vytvorenie firewallov

Firewall je sieťové zariadenie a/alebo softvér, ktorého úlohou je oddeliť siete s rôznymi prístupovými právami (typicky napr. Internet a Intranet) a kontrolovať tak tok dát medzi týmito sieťami. Kontrola údajov prebieha na základe aplikovania pravidiel, ktoré určujú podmienky a akcie. Úlohou firewallu je vyhodnotiť podmienky a ak je podmienka splnená, vykoná sa akcia. Dve základné akcie sú “povoliť dátový tok” a “zamietnuť dátový tok”. Po vykonaní takejto akcie firewall prestane paket spracovávať.
Podľa chráneného subjektu môžeme firewally rozdeliť na dva druhy: firewally na ochranu (jedného) počítača a firewally na ochranu celej siete.
K modulárnej koncepcii firewallov ponúkame analýzu konkrétnej siete, zaobstaranie hardwaru a softwaru, návrh a implementáciu bezpečnostnej politiky, prispôsobenie architektúry firewallov požiadavkám zákazníka a údržbu systému.

antivíry, Anti - spyware, malware, adware, trójske kone

Antivírový software je v kombinácii s funkčným firewallom základným kameňom bezpečnosti IT. Keďže nie každý antivírový software je schopný samostatne detekovať poznané a najmä nepoznané vírusy, snažíme sa kombináciou vhodných metód ponúknuť čo najlepšie riešenie.
Ponúkame implementáciu širokého množstva antivírových riešení, či už v platenej podobe alebo aj bezplatne ponúkaných.
Nie každý antivírový program dokáže presne detekovať a pôsobiť prevenčne, preto je nevyhnutné kombinovať antivíry s programami ktoré pôsobia proti konkrétnym hrozbám v podobe spywaru, trójskych koňov, atď. Máme široké skúsenosti implementáciou týchto programov najmä na Windows pracovných staniciach.

V súčasnej dobe ponúkame v kombinácii s Absolutio hardverovým bezpečnostným riešením aj implementáciu komplexného (antivir, antispam, antimalware, antispyware..) vysoko výkonného systému ochrany od spoločnosti McAfee, ktorý splňuje najvyššie požiadavky bezpečnosti PC. Viac o tomto riešení sa môžete dočítať na www.mcafee.com

Detekcia a prevencia narušenia - IDS a IPS

Sieťová bezpečnosť sa stala významným faktorov, ktorý ovplyvňuje obchodný a prevádzkový chod spoločnosti. Okrem bežných prostriedkov ochrany, tj. firewallov a antivírov sú bežne nasadzované aj systémy pre detekciu a prevenciu sieťových narušení.
IDS (Intrusion Detection System) je riešenie, ktoré má za úlohu detekovať pokusy o sieťové útoky a prieniky podniknuté z Internetu alebo Intranetu. Systém postavený na IDS neustále sleduje a vyhodnocuje celkovú prevádzku na vybraných zariadeniach ako aj v sieti a administrátor tak dostáva úplný prehľad a prevádzke a činnostiach v nej.
IPS (Intrusion Prevention System) Všetky hlavne systémy IDS sa dodávaju s pravidlami vytvorenými na detekciu scanov Nmapu, pretože tieto scany sú niekedy počiatkom pre útoky. Veľa týchto produktov sa časom vyvinulo do systémov s prevenciou preniknutia (IPS), ktoré aktívne blokuju sieťové činnosti, ktoré sa zdajú byť škodlivé.

identity a access management ( riadenie identity a prístupu )

Čím viac je v spoločnosti užívateľov, dát a dátových zdrojov, softvéru a dennodenných zmien (najmä v oblasti personálneho manažmentu) výchádza na povrch problematika riadenia identity a prístupu k týmto činnostiam.
Každé riadenie identity a prístupu musí spoľahlivo pokrývať tieto oblasti :

 • Prístup k zdrojom a aplikáciam
 • Autorizácia koncového užívateľa
 • Zabezpečenie hesla užívateľov
 • Bezpečná identifikácia užívateľa
 • Viacnásobná identifikácia užívateľov
 • Zabezpečenie transakcií – elektronický obchod, ecommerce sféra
 • Šifrovanie elektronickej komunikácie
 • Využitie bezpečnostného autentizačného predmetu

Pod pojmom riadenia identity a prístupu chápeme tieto okruhy:

 • SSO – jednotná a bezpečná autentizácia užívateľa
 • User management – správa prístupových práv + workflow týchto práv
 • Access control – definovanie štruktúry prístupových práv v aplikáciach a systémoch
 • Audit – kontrola prístupových práv a administratívne činnosti
  Na poli riadení identity a prístupu spolupracujeme so spoločnosťou RSA Security , ktorá vyvinula zatiaľ najbezpečnejší spôsob dvojstupňovej nebiometrickej autentifikácie. Na vaše vyžiadanie Vám sprostredkujeme viac informácií.