kontakt absolutio

domovská stránka referencie kontakt

IT outsourcing v skratke:

 • Outsourcing serverov a sietí
 • Systémova implementácia
 • Firemné servery
 • Virtuálne servery
 • Zálohovanie dát
 • Intranety & Extranety
 • Monitoring serverov a sietí
 • VPN, vzdialené pripojenia
 • Firewally, audit, penetračné testy
 • Servery pre web & email
 • Webdesign & WebHosting
 • Internetové aplikácie
 • Multimédia a audio video stream
 • Optimalizácia web stránok
 • Marketing web stránok
 • Analýza návštevnosti
 • Poradentstvo a konzultácie

it outsourcing

Outsourcing IT služieb

Služby IT outsourcingu pre Vašu firmu:

V prípade, ak informačné technológie nie sú hlavným predmetom Vášho podnikania, resp. potrebujete dočasne doplniť Váš IT team, naša spoločnosť Vám ponúka riešenie vo forme outsourcingu v oblasti informačných technológii.
V podmienkach silného konkurenčného boja je pre firmu dôležité dlhodobo sústrediť svoje aktivity na prioritné činnosti a nestrácať tak čas činnosťami, ktoré nesúvisia priamo s hlavným predmetom podnikania, aj keď je oblasť IT pre jej chod nevyhnutná.
Ponúkame Vám naše know-how a služby v týchto oblastiach :

Outsourcing IT služieb

Softvérové služby

 • Inštalácia, konfigurácia, update a správa softvéru – operačných systémov, softvérových firewallov, antivírov, programov na báze Ms office, Open Source alebo iného softvéru dodávaného tretími stranami
 • Návrh, dodávka a správa ERP riešení
 • Návrh, dodanie a správa mail a databázových serverov na báze MS Windows, alebo alternatívnych linux platforiem
 • Návrh a výstavba Intranet a Internet web server
 • Budovanie a správa virtuálných serverov
 • Návrh a realizácia video a audio server na báze Linux/Unix
 • Multimédia – zabezpečenie audio a video streaming
 • Programovanie – web aplikácie a serverové scripty
 • Zákazkové programovanie
 • Testovanie

Služby budovanie a správy sietí

Ponúkame Vám administráciu serverov a sietí (na systémoch Linux, FreeBSD, Solaris, Windows)

 • Inštalácia, konfigurácia, testovanie a ladenie na najbezpečnejšej a najrýchlejšej úrovni
 • Kompletné protokolovanie sietí, vedenie agendy a návrh zmien. 7/24/365 monitorovanie a podpora
 • Inštalácia, konfigurácia, vyhodnocovanie IDS (Intrusion Detection System) a IPS (Intrusion Prevenion System) – detekcia a prevencia potencionálnych útokov
 • Inštalácia prvkov riadenia identity RSA
 • Návrh privátnych sietí – VPN , realizácia VPN medzi pobočkami, alebo mobilnými používateľmi , bezpečné šifrovanie, spojenie z domova do kancelárie či firmy
 • Mail server – Firemná pošta
 • Súborové, tlačiarenské a Fax servre
 • DHCP, DNS, Proxy, Socks server

Hardvérové služby

 • Poskytnutie poradenstva, dodávok a implementácie hardvéru pre oblasť desktop-server-sieť,periférnych zariadení…
 • Dodávky harvéru na kľúč
 • Návrh a realizácia – Inteligentné budovy a byty
 • Kamery a kamerový systém
 • Údržba a upgrade hardvéru
 • Budovanie a správa virtuálných serverov
 • Zálohovanie dát (back up) a obnova dát (recovering)
 • Dátové centrá (storage)
 • Inštalácia systémov IBM , HP, SUN , CISCO
 • Inštalácia neznačkových systémov

IT bezpečnosť a bezpečnostné služby

 • Príprava vašej spoločnosti na zavedenie normy ISO BS7799 a následný audit.
 • Návrh, inštalácia, konfigurácia a správa firewallov a sieťových prvkov WLAN, LAN
 • Bezpečnosť a audit serverov a sietí
 • Anti spamová ochrana
 • Anti trójske kone, malware , spyware , adware ochrana
 • Inštalácia , konfigurácia a vyhodnocovanie anti vir riešení
 • UPS riešenie záložné systémy

Internetové služby

 • realizácia prepojenia do siete internet
 • tvorba web prezentácií, web stránky a web design
 • doménové služby – registrácia domén,správa emailových účtov
 • SEO – optimalizácia web stránok pre vyhľadávače
 • SEM – marketing web stránok
 • správa dátového a web priestoru, tvorba prezentácií..

IT Poradenstvo a školenia

 1. Výber a zavedenie novej technológie do Vašej siete, zabezpečenie, programovanie atď. sú veľmi zodpovedné činnosti. K ich úspešnému zavŕšeniu je treba ovládať znalosti z viacerých oblastí IT
 2. Naša spoločnosť Vám tieto znalosti rada poskytne. Sme pripravení Vás navštíviť, podrobne s vami prebrať vaše požiadavky a navrhnúť vhodné riešenie, prípadne poskytnúť školenie ku konkrétnej problematike