informačné systémy a softvér na kľúč

Tagy

 • Elektronické aukcie
 • Digitálna zbierka zmlúv
 • Elektronická zbierka faktúr
 • Systém pre kastingy
 • Rezervačné systémy
 • Objednávkové systémy
 • Facebook stránky
 • Facebook aplikácie
 • Facebook reklama
 • Aukčné systémy
 • B2B aplikácie

kontakt absolutio

domovská stránka referencie kontakt

english version

Tvorba softvéru na kľúč

Elektronické aukcie a digitálna zbierka zmlúv. faktúr a objednávok

Pre orgány verejnej správy, samosprávy, ale aj právnické osoby ponúkame tvorbu – programovanie systémov verejných on-line aukcií, resp. výberových konaní a systému pre povinné zvrejňovanie zmlúv.
Systém vytvoríme na kľúč, podľa definície potreby klienta. Samozrejmosťou aukčného softvéru je jeho kvalita a najmä bezpečnosť.

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky v elektronickej podobe. Pre tento účel navrhneme a vytvoríme kompletné riešenie spolu s jednoduchým administračným systémom. Systém je jednoduchý na obsluhu bežnými pracovníkmi úradu.

Internetové a Facebook aplikácie

Internetové prostredie v tejto dobe ponúka omnoho viac ako len zobrazovanie v podobe web stránok a v najbližších rokoch očakávame mohutné rozšírenie aplikácii web s využitím “ajax” technológií a prepojenie na mobilné a smartphone technológie.
Tieto internetové aplikácie dovoľujú online generovanie obsahu na základe požiadaviek ich používateľov v prostredí vášho internetového prehliadača.
Komfort práce s internetovými aplikáciami sa odzrkadľuje najmä v prístupe k softvéru z akéhokoľvek miesta prostredníctvom internetu, spustením bez potrebnej inštalácie, výhod centrálnej databázy, využívania najmodernejších trendov internetu..
Náš tím je pripravený naprogramovať, resp. implementovať akúkoľvek web aplikáciu na vaše požiadanie.

Facebook stránky a aplikácie

aplikacia na facebook sme pripravený dodať Vám na kľúč facebook aplikáciu. Generujte dopyt po vašich výrobkoch a službách prostredníctvom tejto siete!


Oslovte milióny užívateľov facebooku. Navrhneme vám riešenie prostredníctvom:

 • vaša stránka zobrazená priamo na facebooku
 • aktívna facebook anketa
 • aktívny facebook kvíz
 • facebook reklama
 • ľubovoľná facebook aplikácia

Softvér na zákazku

Pri požiadavke zákazkového softvéru zaistíme vývoj a servis podľa konkrétnych potrieb zákazníka. Zákazkovým spôsobom takisto rozširujeme funkčnosť nami dodaného softvéru podľa priania zákazníka. V prípade zákazkového softvéru kladieme veľký dôraz na dôkladnú analýzu Vašich potrieb a podľa nich naprojektujeme a implementujeme vhodné riešenie. Programovacie jazyky v ktorých tvoríme : PHP, Perl, C#, C, C++, PL-SQL, SQL, framework Nette

Príklady zákazkového softvéru :

 • Intranetový / Internetový server-desktop systém pre kastingy televízie
 • Internetový objednávkový systém náhradných dielov B2B
 • Softvérové riešenie pre internetové kaviarne – Carnaby Coffee : momentálne implementovaný v cca 10 internetových kaviarňách viac ako 4 roky
 • Interný informačný systém pre prevádzkovateľa reklamy v interiéroch vozňov ZSSK a.s. – XTrain : implementovaný a v plnej prevádzke viac ako 2 roky
 • Programovanie a podpora pre portálový CMS systém UniSite spoločnosti Weby.Slovenska, na ktorom sú prevádzkované desiatky web prezentácií.
 • Programovanie a podpora pre portál SZM.com
 • ..a mnoho iných užitočných serverových scriptov a utilít

pre Vás ponúkame zákazkové programovanie najmä pre webové aplikácie, ktoré budú určovať trend v najbližších rokoch.